عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- نتیجه­گیری و پیشنهاد‌های پژوهش

هدف اصلی پژوهش مطالعه ریسک های زیست محیطی بوده می باشد. اما مناسب می باشد ریسک های زیست محیطی به همراه دیگر ریسک های موجود در پروژه مطالعه گردد تا با ارزش و اهمیت آن در دیگر عوامل نیز مطالعه گردد. در ادامه نتایج حاصل از تحلیل های صورت گرفته در فصل چهارم مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

یکی از مهترین ریسک های تأثیر گذار بر اهداف اصلی پروژه که اکثر عوامل درگیر در پروژه در مورد اهمیت بسیار زیاد آن اتفاق نظر دارند، ریسک های مالی از جمهه افزایش تورم، افزایش قیمت حامل های انرژی، تأخیر در پرداخت های مالی به پیمانکار و مشاور، ناکافی بودن اعتبارات در طول اجرای پروژه، افزیش هزینه های حمل و نقل و معضلات مالی و اقتصادی کلان می باشد.  اگر این عوامل را به صورت ریشه ای مطالعه نماییم ، تمام آن ها ناشی از معضلات اقتصادی کلان در کشور می باشد. لذا جهت پیشگیری از این گونه معضلات، آغاز بایستی موانع اقتصادی کلان توسط  مدیران ارشد کشوری حل گردد. همچنین قبل از شروع هر پروژه بایستی منابع مالی آن طبق برآورد صحیح هزینه تأمین گردد تا در مراحل اجرایی، معضلات مالی ایجاد نگردد؛ زیرا مطابق نتایج حاصل از این پژوهش، این گونه عوامل تأثیر بسیار نامطلوبی بر روی زمان، هزینه وکیفیت پروژه می گذارد. یکی دیگر از ریسک های مهم شناسایی شده ، فصلی بودن بعضی از عملیات اجرایی در پروژه های راهسازی می باشد . یکی از راهکارهای موثر برای حذف یا به حداقل رساندن این عامل، برنامه ریزی دقیق توسط پیمانکاران می باشد تا بتوانند عملیات اجرایی همانند روسازی راه، بتن ریزی، عملیات بنایی و . . . را که بایستی در فصول خاصی از سال اجرا گردد، در زمان مقرر تکمیل نمایند. لذا جهت دستیابی به این مهم، لازم می باشد که پیمانکاران برنامه زمانبندی مناسبی ارائه دهند و عملیات اجرایی را طبق این برنامه تکمیل نمایند. کمبود تجهیزات و قطعات و افزایش قیمت آن ها، مانند ریسک های موثر در پروژه های راهسازی می باشد که این مشکل به گونه گسترده به پیمانکار مرتب می باشد و جهت پیشگیری از آن، کارفرما بایستی در زمان مناقصه یک پروژه، پیمانکارانی را انتخاب نماید که دارای ماشین آلات و تجهیزات مناسب و کافی جهت اجرای پروژه و منابع مالی قوی جهت رفع نقص و یا خرید آن ها باشد.

وجود معارض در پروژه ها و معضلات مرتبط  با آن ها از دیگر عوامل مهم شناسایی شده می باشد که به صورت مستقیم به کارفرما و مشاور مرتبط  می باشد  اگر در مرحله مطالعات اولیه یک پروژه وضعیت معارض پروژه به صورت دقیق شناسایی و رفع گردد، در مراحل اجرایی هیچ گونه تأثیری بر روی اهداف پروژه نمی گذارد.

نامساعد بودن شرایط  جوی منطقه یکی از معضلات مهم  در بعضی از پروژه های راهسازی می باشد که اهداف زمانی و کیفی پروژه را تحت تأثیر قرار می دهد  لحاظ کردن این مانع در برآورد زمانی پروژه توسط کارفرما و برنامه ریزی دقیق پیمانکار جهت اجرای عملیات مطابق برنامه زمانبندی می تواند راهکار مفیدی در حل این مشکل باشد.

می‌توان تحقیقات و پژوهش‌های زیر را در همین راستا برای گسترش مفاهیم مربوط به ریسک های آزادراه کنارگذر شمالی مشهد پیشنهاد نمود:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف فرعی

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
  • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
  • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
  • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛