عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • طرفداری از صنایع

بسیاری از دولتها برای توسعه اقتصادی به صنایع خاصی کمک یا از آنها طرفداری می کنند . ممکن می باشد یک دولت برای حفظ صنایع کشور و تشویق به مصرف کالاهای محلی بر اقلام ورودی ، تعرفه ها و حقوق گمرکی زیادی وضع نماید تا وارد کنندگان این اقلام مجبور به پرداخت پولهای زیادی شوند و آنها را در بازارهای داخلی و به ویژه در مکانهایی که بیشتر مشتریان آنها مسافران و جهانگردان هستند ، عرضه نکنند .

تأمین درآمد

دولتها برای اداره سازمانها و انجام فعالیت به پول و درآمد نیاز دارند و همین امر موجب دخالتهای آنان در امور می گردد هر قدر دولتها بیشتر رشد کنند و ساختارشان پیچیده تر گردد بایستی خدمات بیشتری ارائه دهند و به همان نسبت نیاز آنها به درآمد افزایش می یابد .

  • ایجاد یک محیط با ثبات اقتصادی

دولتها می کوشند تا علاقه خود را در ایجاد استانداردها ، اصول و معیارهای ارزشمند در بازارهای اقتصادی کشور یا بر آن جامعه حاکم نشان دهند . این به آن علت می باشد که اغلب از دولتها خواسته می گردد برای حل مسئله ها یا مشاجره هایی که در امور اقتصادی به وجود می آید دخالت کنند و راه حل هایی ارائه نمایند . یک دولت برای ارائه چنین معیارها یا استانداردهایی ، سازمانهایی را مسئول این کار می کند و قوانینی را وضع می نماید .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به تبیین ذیل تقسیم می گردد ؛

هدف اصلی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گیری از نظر کارشناسان و با در نظر داشتن شرایط دو کشور ، امید می باشد با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

سایر اهداف این پژوهش نیز به تبیین ذیل می باشند :

  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
  • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گیری از مطالعه تطبیقی .

 

مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران