عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

 • ریسک و انواع آن
  • تعریف ریسک

واژه (Risk) ممکن می باشد ریشه عربی داشته باشد یا از واژه لاتینی risicium ریشه گرفته باشد.

واژه یونانی rhiza به خطرهای قایقرانی با قایق بادی در اطراف صخره‌های کنار دریا تصریح دارد. واژه فرانسوی risqué به معنای ضمنی خطر نکردن برابر می باشد با عدم کسب منفعت می‌باشد. در سال 1966 کمیته اصطلاح‌شناسی انجمن بیمه و ریسک امریکا ریسک را عدم اطمینان از پیامد حادثه‌ای که دو احتمال یا بیشتر دارد تعریف نموده می باشد(فیرونو،1990).

در سایر منابع علمی برای ریسک تعریف‌های زیر را قائل شده‌اند:

 • امکان ورود خسارت‌های مالی و جانی, زیان, نابودی و انهدام (فرهنگ لغت وبستر)
 • شانس خطر, پیامدهای بد و خسارت (فرهنگ لغت آکسفورد)
 • عدم اطمینان از ورود خسارت (مارک گرین, 1974, ص 4)
 • عدم اطمینان از وقوع خسارت مالی (دیوید بیکل هابت، 1982, ص 3)
 • خطر هائی که افراد در هر زمان ممکن می باشد به‌صورت عینی در معرض آن‌ها قرار گیرند (دیوید کلاک, 1974, ص 209)
 • تفاوت در نتایجی که در یک دوره معین می‌تواند رخ دهد. اگر فقط امکان وقوع یک پیشامد وجود داشته باشد تفاوت و پس ریسک آن صفر می باشد, اگر امکان وقوع پیشامدهای بسیاری وجود داشته باشد ریسک صفر نیست.(آرتور ویلیامز, 1989, ص 8)
 • قابل پیش‌بینی نبودن پیشامدها (نیل دورتی, 1985, ص 1)
 • حالتی که امکان ورود خسارت هست و غیر از مضر بودن پیشامدها معنائی ندارد (آتیرن و پیچت, 1989, ص 1)
 • شرایطی که در آن امکان انحراف نامساعد از پیشامد مطلوب مورد انتظار هست. (وگان, 1989, ص 4)
 • «ریسک عبارت می باشد از انحراف در پیشامدهایی که می‌توانند در طول یک دوره مشخص، در یک جایگاه معین اتفاق بیافتند.» این تعریف به این معناست که؛ چنانچه تنها یک پیشامد ممکن باشد، انحراف و ریسک صفر می باشد و به‌عبارت‌دیگر در این صورت احتمالی وجود ندارد و آینده کاملاً قابل پیش‌بینی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
 • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
 • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
 • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛