عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • تأمین سایر هدفهای سیاسی

دولتها برای تأمین هدفهای وسیعتر دست به فعالیتهای دیگر می زنند و برای مداخله در بسیاری از امور از قدرت خود بهره گیری می کنند . بعضی از این زمینه ها که دولت در سیاستگذاری مورد توجه قرار می دهد عبارتند از : اقداماتی که در جهت توسعه صنعت گردشگری صورت می پذیرد و شامل استخدام افراد ، تأمین نیروی انسانی و آموزش و تربیت این افراد می باشد و نیز صدور قوانینی برای حفظ محیط زیست . بعضی از دولتها هدف از مداخله خود در امور را حفظ عدالت اجتماعی دانسته اند ، زیرا توزیع نابرابر ثروت موجب بروز مسئله های ساختاری در سیستم اقتصادی می گردد که در این باره دولت بایستی چاره ای اندیشید . ( محلاتی ، 8،1377 )

4-2-2-2 اثرات گردشگری بر محیط فیزیکی

در گردشگری این امر متداول می باشد که بایستی بین محیط فیزیکی و محیط فرهنگی _ اجتماعی تفاوت قائل گردید . مقصود از محیط فیزیکی ، زمین ، آب ، هوا ، گیاهان ، حیات وحش و ساخته های دست بشر می باشد . مقصود از محیط فرهنگی و اجتماعی ، بشر و نیروهای سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی می باشد که بر زندگی او اثر می گذارند . محیط فیزیکی یکی از منابع اصلی گردشگری می باشد و برای پاسخگوئی به خواستهای گردشگران در همه کشورهای جهان ، مهمانسراهای بزرگ و مجهز ، شبکه های عظیم راههای هوایی و دریایی و زمینی ، فرودگاهها ، تأسیسات اسکی و کوهنوردی در مراکز شهری و روستائی ، در کنار دریاها و رودخانه ها و کرانه کوهها ایجاد شده می باشد . هر جا و مکانی که در آن بر روی گردشگران گشوده می گردد تحت تأثیر آمد و رفت گردشگران تغییرات و تحولات فراوانی به خود می بیند . در ایران نیز مردم مناطق مسافر پذیر برای پذیرائی از زائران و مسافران در مسکن خود تغییراتی می دهند و اتاق و وسائلی را برای بهره گیری مسافران اختصاص می دهند . ایجاد این تغییرات در تمامی فضای خانه ، از آشپزخانه گرفته تا سالن پذیرائی و وسائل مورد نیاز بسیار عیان می باشد . چگونگی ساخت و ساز و فضای داخلی خانه ها مثلاً در شهر مشهد یا شهرهای ساحلی دریای مازندران شاهدی بر این مدعا می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به تبیین ذیل تقسیم می گردد ؛

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گیری از نظر کارشناسان و با در نظر داشتن شرایط دو کشور ، امید می باشد با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

سایر اهداف این پژوهش نیز به تبیین ذیل می باشند :

  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
  • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گیری از مطالعه تطبیقی .

 

مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید