شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

– بعد خانوار و تحولات آن

جمعیت ساکن در منطقه 4 در سال 1375 در قالب 39335 خانوار معمولی و 6 خانوار دستجمعی سکونت داشتند. این امر بدین معنی می باشد که در هر خانوار معمولی ساکن در منطقه، به گونه متوسط 76/4 نفر ساکن بوده‌می باشد. شمار خانوارهای معمولی ساکن در منطقه در سال 1365 معادل 23323 خانوار و بعد خانوار 25/5 نفر در هر خانوار بوده می باشد. ضمن اینکه در این سال 1 خانوار دستجمعی و 554 خانوار غیر ساکن در منطقه سرشماری شده‌اند.

بدین ترتیب بعد خانوار منطقه 4 طی دوره 75-1365 کاهش یافته می باشد. سیاست‌های افزایش دهنده جمعیت در اوائل انقلاب و تمایل خانوارها به داشتن فرزند بیشتر، عامل اصلی بالا بودن بعد خانوار در سال 1365 بوده می باشد. اما کاهش بعد خانوار طی دوره 75-1365 از دو عامل متأثر بوده می باشد. از سوئی از هر خانوار پر جمعیت ساکن در منطقه، افرادی به دلائلی زیرا ازدواج و تشکیل خانواده جدید، فوت و مهاجرت تکی خارج شده و موجب کوچک شدن خانوار بزرگ قبلی شده‌اند و از سوی دیگر، سیاستهای کنترل جمعیت و تمایل به داشتن فرزند کمتر در

خانوارهای جدید، از بزرگ شدن بیش از حد آنها جلوگیری کرده می باشد. به هر صورت برآیند عوامل فوق موجب کاهش بعد خانوار در منطقه گردیده می باشد.

مقایسه تطبیقی منطقه 4 شهرداری شیراز با کل شهر شیراز نشان می‌دهد که خانوارهای ساکن در منطقه به گونه معمول بزرگتر از خانوارهای سایر مناطق شهر شیراز هستند. به‌طوری‌که متوسط تعداد جمعیت هر خانوار در شهر شیراز در سال 1375 معادل 65/4 نفر بوده می باشد که از پیکره منطقه 4 ( 76/4 نفر در هر خانوار) کمتر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف کاربری زمین :

اهداف محیطی : در راستای جلوگیری از تخریب زمین ، برقراری ارتباط وپیوند میان شهر و طبیعت ، حفظ منابع پایدار و تجدید ناپذیر ، حفظ مواریث تاریخی و فرهنگی میتوان این اهداف را مطرح نمود .

اهداف اجتماعی : اهداف اجتماعی در راستای افزایش تسهیلات و خدمات عمومی ، تقویت هویت محله ای ، ارتقاء کیفیت اوقات فراغت ، زیبا سازی محیط محلی وشهری مطرح میشود.

اهداف اقتصادی : جلوگیری از سوداگری زمین ، بهره برداری بهینه اقتصادی از زمین ، تعدیل حقوق مالکیتها ، بهره گیری از اضافه ارزش زمین در جهت منافع عمومی از اینگونه اهداف میباشند.

اهداف کالبدی : اهداف کالبدی زمین عبارت می باشد از جلوگیری از تداخل کاربریهای ناسازگار ، حفظ تناسب میان توسعه عمودی و افقی ، تشویق به تنوع کاربری ها ، تدوین ضوابط ومعیارها و استانداردهای کاربری

برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی