عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

نکات ضروری جهت تهیه و نوشتن سوالات عینی:

برای تهیه و نوشتن هر یک از انواع سوالات عینی لازم می باشد نکاتی را مراعات نمود. رعایت این نکات سبب می گردد که سوالات به لحاظ رسانندگی مفاهیم مورد نظر، نحوه نگارش و به طورکلی شکل ظاهری مناسب تر باشد.

پس، ذیلاً برحسب انواع سوالات، بعضی از این نکات آورده می گردد.

الف- سوالات چند گزینه ای

1- هر سئوال بایستی در برگیرنده یکی از هدفهای مهم تدریس باشد. به بیانی دیگر، هر سئوال لازم می باشد به گونه ای نوشته گردد که شایستگی فراگیر را در جهت نیل به هدفهای تدریس، مورد اندازه گیری قرار دهد.

2- از نظر نوشتاری بایستی سئوال کاملاً روشن و دور از ابهام باشد. به بیانی دیگر، در نوشتن سئوال از بکار بردن کلمات و عبارات دشوار و به ویژه چند معنی پرهیز گردد. زیرا، وجود کلمات یا عباراتی همانند این، سبب می گردد فراگیر نتواند پاسخ را که احتمالاً آموخته می باشد، پیدا کند.

3- در نوشتن سئوال از بکار بردن نشانه های هدایت کننده مانند «هیچگاه»، «همیشه»، «فقط» و… که تلویحاً پاسخ صحیح یا غلط را مشخص می سازد، خودداری گردد.

4- متن سئوال علاوه بر سلیس بودن لازم می باشد بدور از مطالب اضافه و غیر ضرور باشد.

5- از نوشتن و طرح سوالات گمراه کننده و گول زننده اجتناب گردد. این دست از سوالات را معمولاً فراگیران ضعیف بهتر از فراگیران قوی پاسخ می دهند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

دسته بندی : پایان نامه