عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

– مطالعه دیدگاهها

دیدگاه گردشگران پیشین

مطالعه دیدگاهها و نگرشهای مسافران در طول تاریخ و تفسیرهای ارزشمند جامعه شناسی در مورد تغییر نیازهایمسافران در دوره های مختلف راهی مطمئن برای شناخت انگیزه مسافرت می باشد و زمینه ای از پژوهش می باشد که تاریخچه ای بلند از موضوع روانشناسی و انگیزه را پوشش می دهد. در این بین مطالعه و مطالعه سفرهای گردشگران پیشین یکی از بهترین منابع برای شناخت دیدگاههای ایشان می باشد.

قدیمی ترین سفرنامه که زبان فارسی می باشد سفرنامه ناصرخسرو حکیم و شاعر بزرگ ایرانی می باشد که به واسطه خوابی که می بیند از خواب غفلت بیدار میشود و پیش از حمله تازیان به ایران سفر می کند.وی ایران را دارای تمدن عظیم و کهن می خواند. نوشته های او به همراه سفرنامه سیاحان مانند هرودت مورخ معروف یونانی که در زمان هخامنشی از ایران بازدید می نمود و همچنین کزنفون مورخ و فیلسوف آتنی که در جوانی شاگرد سقراط بود، شکوه و عظمت ایران را ستایش کرده اند. ابن بطوطه نیز از بارزترین ایرانگردان پس از انقراض پادشاه ساسانی می باشد. وی سفر خود را در سال 725 هجری قمری با دید عبرت آموزی آغازکرد.

اولین جهانگرد اروپائی که به ایران آمد و سیاحت نامه نوشت، بنیامین تودلای از اهالی اسپانیا بود که بین سالهای 1164 و 1173ازایران دیدن کرده می باشد. وی در سفرنامه اش ضمن توصیف شهر شوش از خشایار شاه و 14 معبد کلیمی نام برد.سفرنامه وی در سال 1543 در استامبول به زبان عربی چاپ و منتشر گردید. از معروفترین جهانگردانی که به ایران سفر نمود مارکوپولوی ونیزی بود. وی در سال 1273 مبلادی در سفر خود به چین از ایران عبور می کند و چنین توصیف می کند: … تمامی اهالی ایران مسلمانند، در شهرها مردم به پارچه بافی طلا و ابریشم می پردازند و عمده محصولات آنان عبارت می باشد از پنبه،غلات،حبوبات،انگور و انواع میوه ها و… ایران در قدیم ایالت آباد و وسیعی بود اما اکنون قسمت اعظم آن بوسیله تاتارها خراب شده می باشد… ایرانیان بسیار نیک رفتار و مبادی آدابند و از کردارشان پیداست که مسیحیان را دوست دارند…(صحیحی، 1350، 33)

هیچ دوره ای از دوران تاریخی ایران به اندازه دوران صفویه اروپائیان درمورد ایران مطلب ننوشته اند و در حقیقت قرن هفدهم را می توان قرن سفرنامه ها دانست. در سال 1589 میلادی همزمان با ورود برادران شرلی، شاه عباس فرمانی صادر نمود که سرآغاز نوینی در تاریخ ایرانگردی بیگانگان تلقی گشت. قسمتی از آن فرمان چنین می باشد: اراده شاهانه ما این می باشد که قلمرو ما از این تاریخ به روی عیسویان باز باشد و به نحوی که هیچ فردی از اتباع ما از هر شأن و مقامی کلامی ناروا به روی آنها بر زبان نیاورد… هیچ مأمور یا صاحب اختیاری حق بازرسی آنها را نداشته و نمی تواند بر آنها عوارض تحمیل کند… افراد روحانی ما نیز حق دخالت و مزاحمت در کار ایشان را نخواهند داشت و احدی هم حق ندارد دلیل حضور آنها را در سرزمین ما استفسار کند.

پس از انقراض صفویه و حاکمیت افغانها و خرابیهای آنها تا مدتی گردشگران به ایران نیامدند. بتدریج با حاکمیت نادر شاه، کریم خان زند و سپس ایل قاجار امنیت بازگشت و سیاحتها آغاز گشت. کریم خان زند طی فرمانی آزادی مذهب و تجارت را برای بیگانگان آزاد نمود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به تبیین ذیل تقسیم می گردد ؛

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گیری از نظر کارشناسان و با در نظر داشتن شرایط دو کشور ، امید می باشد با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

سایر اهداف این پژوهش نیز به تبیین ذیل می باشند :

  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
  • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گیری از مطالعه تطبیقی .

 

مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران