عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

مثال:

مالیات بر درآمد از چه منبعی اخذ می گردد؟

الف. درآمد مردم          ب. واردات کشور

ج. عوارض املاک        د. صادرات کشور

13- همانگونه که ملاحظه می گردد، در مثال یاد شده، متن سئوال و گزینه پیشنهادی «الف» که پاسخ درست نیز می باشد، شباهت ظاهری هست.

14- گزینه پیشنهادی درست و یکی از گزینه های انحرافی نباید با یکدیگر متضاد باشد. زیرا فراگیر بی اطلاع احتمالاً انتخاب خود را محدود به این دو گزینه خواهد ساخت.

مثال:

معنای واژه «اندوه» عبارت می باشد از:

الف. غم              ب. شادی

ج. امیدواری          د. ترس

همانگونه که ملاحظه می گردد، در مثال یاد شده گزینه درست «الف» متضاد گزینه انحرافی «ب» می باشد. اگر طراح سئوال در مواردی ناگزیر از آن می باشد که گزینه صحیح را با یکی از گزینه های انحرافی متضاد بنویسد، لازم می باشد گزینه های انحرافی دیگر نیز به صورت متضاد نوشته گردد.

15- کوشش گردد که طول جمله گزینه های پیشنهادی صحیح از گزینه های انحرافی کوتاهتر یا بلندتر نباشد. زیرا، ممکن می باشد فراگیر از طریق همین نشانه، گزینه صحیح را حدس بزند.

16- هر یک از گزینه های انحرافی بایستی به لحاظ منطق و عقل دارای معنی و مفهومی درست باشد. به بیانی دیگر، هر یک از گزینه های انحرافی لازم می باشد به گونه‌ای نوشته گردد که توجه فراگیر بی اطلاع را به عنوان گزینه صحیح به خود جلب کند.

17- گزینه های پیشنهادی به گونه ای نوشته گردد که هر یک از آنها از نظر دستور زبان، متن سئوال را کامل کند. رعایت این موضوع به ویژه در مورد سوالاتی که متن آنها به صورت جملات ناتمام نوشته می گردد، مهم می باشد.

18- کوشش گردد قسمت اعظم اطلاعات، در متن اصلی سئوال قرار گیرد تا گزینه‌های پیشنهادی اختصار و کوتاه باشد. رعایت این مساله سبب صرفه جویی در وقت فراگیر در خواندن سوالات می باشد.

19- از بکار بردن عباراتی زیرا «همه اینها» یا «هیچیک از اینها» به عنوان گزینه پیشنهادی پرهیز گردد. زیرا، اولاً این عبارات از نظر دستوری، متن سئوال را کامل نمی‌کند، ثانیاً، اگر عبارت «همه اینها» به عنوان گزینه صحیح به کار می رود، لازم می باشد تمام گزینه های انحرافی آن سئوال صحیح باشد که در این صورت فراگیری که تنها دو تا از گزینه های انحرافی را می داند بدون آگاهی از گزینه انحرافی سوم پاسخ صحیح سئوال را در می یابد. ثالثاً، با در نظر داشتن این نکته که هر سئوال فقط بایستی یک پاسخ درست داشته باشد، انتخاب عبارت «همه اینها» به عنوان گزینه صحیح، کار مناسبی نیست.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟