شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

کاربستن

یکی از گلایه های مکرر عامه مردم در هر جامعه ای از چگونگی عملکرد آموزش و پرورش در تمام سطوح یعنی از کودکستان تا دانشگاه آن می باشد که می گویند: «بندرت فراگیران در مورد کاربرد آن چیز که را که آموخته اند تبحر و مهارت دارند.»

پس، هر معلم وظیفه دارد، توجهی وافی به پرورش توانایی فراگیران در زمینه کاربرد اصول، قوانین و روشهایی کهم در هر رشته مهم می باشد، مبذول دارد. به خاطر داشته باشید که در طبقه بندی هدفهای تربیتی در حیطه شناختی، اساس طبقه بندی بر پایه سلسله مراتب تنظیم شده می باشد، بدین معنی که کسب مهارت در هر طبقه از آن مستلزم برخورداری از مهارتها و توانائیهایی می باشد که در طبقات ابتدایی تر آمده می باشد. پس کار بستن هر مطلب و هرچیز مستلزم فراگیری و درک روشها، نظریه ها و اصولی می باشد که در موقعیتی ویژه به کار می رود.

نمونه هایی از هدفهای تربیتی طبقه کار بستن عبارتست از:

«توانایی کار بستن قوانین کلی و نتایج استنباط شده از علوم اجتماعی در مسائل عملی زندگی اجتماعی.»

«بهره گیری از روشهای تجربی و علمی در کشف حقایق و دانش نو.»

«به کار بستن اصول روانشناسی در تشخیص ویژگیهای هر جایگاه جدید.»

«توانایی به کار بستن قوانین فیزیک در موقعیتهای عملی.»

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟