عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

  • تجزیه‌وتحلیل درخت خطا[1]

روشی سامانمند و قیاسی برای مطالعه نقص می باشد که بر روی یک حادثه ویژه یا یک واقعه نامطلوب تمرکز می کند و علل واقعی یا اصلی حادثه را تا رسیدن به رویداد نهایی به‌گونه متوالی توسعه می‌دهد.

این روش یکی از قویی‌ترین ابزارهای تجزیه‌وتحلیل فرآیند ایمنی سیستم به‌ویژه در هنگام ارزیابی سیستم‌های بسیار پیچیده و دقیق به شمار می رود و برمبنای ردیابی سلسله پیشامدها صورت می‌گیرد.

این تکنیک از سال 1965 در صنایع مختلفی نظیر هوافضا، هسته‌ای، شیمیایی و غیره گسترش پیدا نمود و جهت تجزیه‌وتحلیل قابلیت اطمینان و قابلیت دسترسی و ایمنی سیستم‌ها بهره گیری گردید. از مهم‌ترین اهداف این روش، پیش‌بینی نقص‌های بالقوه در طی فاز طراحی و مشخص‌سازی تغییرات و تصحیحان ضروری و تعیین ماهیت رویدادهای مطلوب و نامطلوب در طی فاز عملیاتی می باشد. از مهم‌ترین مزایای این روش، فهم نسبتاً سریع نتایج، سازمان‌یافتگی، دقت و چندسونگری آن می‌باشد همچنین این تکنیک توانایی تمرکز بر روی یک خطا درزمانی مشخص و بدون از دست دادن ارتباط کلی بین آن‌ها را دارا می‌باشد. از معایب این روش، زمان‌بر بودن، نیاز به تخصص و آموزش‌های تخصصی جهت اجرا، و عدم تضمین شناسایی تمامی خطاها را می‌توان نام برد.

  • تجزیه‌وتحلیل خطرات خطا و تجزیه‌وتحلیل خطرات کارکردی[2]

روشی سامانمند و قانونمند که برای حل معضلات از روش استقراری بهره گیری می کند، به‌طوری‌که تجزیه‌وتحلیل از اجزای سیستم شروع و به‌کل آن خاتمه می‌یابد، در این روش، ارزیابی که درروش  FMEAانجام گردید با یک مرحله اضافی (تعیین اثرات نقص بر روی سیستم، زیرسیستم یا فرد) ادامه می‌یابد. از مهم‌ترین اهداف این تکنیک تعیین اثرات سوء بالقوه بر ایمنی و قابلیت اطمینان سیستم یا زیرسیستم می‌باشد(اسچر و فینر،2011). این روش، مزایای بسیاری دارد که از آن جمله می‌توان به قابلیت مطالعه تمامی حالات نقص کارکردی و طبقه‌بندی تمامی شرایط بروز نقص، توانایی تعیین ضوابط کنترل خطر و معیارهای کارایی آن‌ها، قابلیت پیشگیری از نقص‌های بحرانی، و قابل‌اجرا در کلیه فازهای عملیاتی تصریح نمود. از معایب این روش، عدم امکان کمی سازی نتایج می‌باشد.

[1] Fault Tree Analysis (FTA)

[2] Fault Hazard Analysis (FHA)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف فرعی
  • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
  • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
  • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
  • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛