عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کارشناسان صنعت جهانگردی کسانی هستند که در جلب گردشگران کوشش و برنامه ریزی می کنند. یکی از مجموعه خدمات و فعالیتهایی که در این زمینه تأثیر عمده و اجرائی تری دارند آژانسهای مسافرتی هستند . رضا اشرف کارشناس بازاریابی گردشگری در خصوص تأثیر این آژانس ها در توسعه صنعت گردشگری در ایران می گوید: آژانسها در واقع بازوی صنعت گردشگری هستند و می تواند پس از جرقه های که دولت در شناساندن کشور می زند، گردشگران را جذب کنند اما نمی توانند متولی اصلی برای تبلیغات برون مرزی باشند. معرفی ایران به عنوان یک کشور توریستی بایستی از طریق دولت صورت بگیرد، زیرا که ممکن می باشد، آژانسها نتوانند اطلاعات صحیحی را به آنسوی مرزها انتقال دهند…نمایشگاهها نیز محل جذب نیست بلکه محل مبادله اطلاعات می باشد… اندازه ورود گردشگران خارجی در حداقل می باشد و از توان مالی کافی نیز برخوردار نیستیم…در ایران گردشگری را فقط آژانسها انجام می دهند در حالی که چندین ارگان و سازمان مانند سازمان ارتباطات اسلامی، بنیاد مستضعفان و… چنین مسئولیتی را بر عهده گرفته اند اما در اقدام از زیر آن شانه خالی کرده اند. مشکل ما نداشتن یک مرجع واحد برای تبلیغ و جذب گردشگر می باشد. شاید بخش عمده ای از معضلات همین تعداد مراکز تصمیم گیری و تعویض زود هنگام مدیران می باشد… شاید بخش عمده ای از معضلات همین تعداد مراکز تصمیم گیری و تعویض زود هنگام مدیران می باشد…

امیر احمری کارشناس مطالعات راهبردی شرایط فعلی گردشگری ایران را چنین توصیف می کنند: مطالعه جغرافیایی گردشگری ایران، سوابق تاریخی و عظمت فرهنگی کشور، تنوع آب و هوا، آداب و سنن، جشن ها، کوچ ها، کوره راهها، موسیقی هنر، صنایع دست، تسهیلات و امکانات نسبتا قابل قبولی پذیرایی، تنوع غذاها و میوه ها و از همه مهمتر مردم خونگرم و مهمان نواز ایران امکانات بالقوه ای برای جلب گردشگر در ایران هستند، اما بی توجهی و نبود بودجه و مدیریت کارآمد و پاره ای معضلات و معضلات دیگر مانع رشد و توسعه این صنعت می باشد. در کشور ما با وجود آگاهی مقامات و سازمانها و موسسات دست اندر کار صنعت گردشگری از اثرات مثبت اقتصادی توسعه این صنعت تاکنون تحولات چشمگیری صورت نگرفته می باشد. بدیهی می باشد پویا کردن صنعت گردشگری در ایران علاوه بر بررسیهای دقیق و برنامه ریزیهای وسیع با بهره گیری از تجارب و تخصص کارشناسان نیاز به همکاری های وسیع و پشتیبانی مالی بخش دولتی در کلیه زمینه ها اعم از کارهای تبلیغاتی در سطح وسیع جهانی و سرمایه گذاریهای زیربنائی عظیم در سطح ملی را طلب می کند.

دکتر احمد روستا کارشناس سفر و جهانگردی و استاد دانشگاه در خصوص گردشگری ایران چنین نظر می دهند :

اساس گردشگری ایران در نوع توجه ، بینش و سطح انتظارات از گردشگری می باشد تا روزی که نوع فرهنگ و ارزش مشترک در گردشگری ایران معنا نیابد ،گردشگری کشور سلیقه ای ، مقطعی ، نگران ولرزان خواهد بود .

برای رفع این نابسامانی لازم می باشد متولیان گردشگری کشور با مشورت با هسته های قدرت رسمی و غیر رسمی کشور تکلیف گردشگری را روشن ساخته و چارچوبها را مشخص سازند… نظام گردشگری ایران تحت تاثیر انواع عوامل محیطی ملی و بین المللی می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به تبیین ذیل تقسیم می گردد ؛

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گیری از نظر کارشناسان و با در نظر داشتن شرایط دو کشور ، امید می باشد با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

سایر اهداف این پژوهش نیز به تبیین ذیل می باشند :

  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
  • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گیری از مطالعه تطبیقی .

 

مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران