عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- مقدمه

پژوهش عبارت می باشد از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک جایگاه نامعین. پس پژوهش فرآیندی می باشد که از طریق آن می توان درمورد یک ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب نمود. در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته­ها، تحت عنوان روش­شناسی یاد می­گردد. این سوال که چگونه داده­ها گردآوری گردد و مورد تفسیر قرار گیرند، به طوری که ابهام حاصل از آنها به حداقل ممکن کاهش یابد، مربوط به روش شناسی پژوهش می باشد (سرمد و دیگران، 1387). به بیانی دیگر پژوهش و پژوهش برای آگاهی و شناخت مجهولات و پی‌بردن به مسائل ناشناخته صورت می‌گیرد. بشر همواره برای رسیدن به مقصود و حل معضلات، راه­های مختلف را تجربه می‌نماید و مناسب‌ترین راه و روش را انتخاب می کند، پس روش پژوهش همان بکارگیری راه و روش خاصی می باشد که اطلاعات مناسبتر و بیشتر را درمورد موضوع مورد مطالعه فراهم نموده و عوامل و علل مرتبط به آن را مشخص نماید (بازرگان، 1376).

روش­های پژوهش، در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می­رود. روش عبارت می باشد از مجموعه فعالیت­هایی که برای رسیدن به هدفی انجام می شود و پژوهش عبارت می باشد از مجموعه فعالیت­هایی که پژوهشگر با بهره گیری از آنها به قوانین واقعیت پی می­برد. روش­های پژوهش متعددند و هر روشی تا اندازه­ای به کشف قوانین علمی کمک می کند (دلاور، 1385).

در این فصل روش انجام پژوهش به صورت کامل تبیین داده می­گردد و مطالبی همچون جامعه آماری و چگونگی گزینش آن، روش­های گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه و روش آماری مشخص شده مورد بحث قرار می­گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف فرعی
  • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
  • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
  • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
  • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛