عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

برنامه ریزی برای فعالیتهای اجرائی

راهبرد بازاریابی به ترسیم طرحهای کوتاه مدت ( سالیانه ) احتیاج دارد . طرحهایی زیرا ؛

 • برنامه ریزی مفصل برای آینده بازاریابی همسو با راهبد .
 • فعالیتهای تبلیغاتی ، بودجه و زمانبندی .

د ) عملکرد بازاریابی

این موارد متضمن اجرای طرحهای بازاریابی بر اساس شرایط زیر می باشد :

 • متناسب سازی فعالیتهای بازاریابی داخل و خارج .
 • فعالیتهای تبلیغاتی منظم در شروع کار .
 • تنظیم برنامه ریزی جامع بازاریابی متناسب با گرایش های بازار بومی .
 • اجرای برنامه های عملی مورد توافق در مرحله برنامه ریزی ، برای مثال مد نظر قرار دادن ارتباطات بازاریابی ، فعالیت توزیع میان واسطه ها و غیره .

 

 

ه ) نظارت

نظارت ، فرایندی مداوم و مربوط به موارد زیر می باشد :

 • ارزیابی آمار فروش و عملکرد مالی .
 • واکنش مشتری به عنوان بخشی از برنامه های پژوهشی بازاریابی .
 • واکنش کارکنان نسبت به عملکرد و فعالیتهای رقبا ( گوهریان ، 1380 ، 27 )

 

4-3-2- مدیریت دستگاه دولتی امور گردشگری

مدیریت این دستگاه مانند پست مدیر اجرایی ( وزیر ، رئیس و یا مدیر کل ) و دبیر اجرایی سازمان بشکل دقیق سازمانی که دستگاه دولتی گردشگری به خود می گیرد ، وابسته می باشد . دستگاه دولتی امور گردشگری انسجام میان فرایند مدیریت و برنامه ریزی را فقط خواهند نمود . مدیر این دستگاه بایستی نقشی کلیدی در نمایندگی از جانب بخش خصوصی ایفاد کند و نیازهای آنها را نیز در کانون توجه سیاستگذاری قرار دهد . مدیر این دستگاه همچنین بایستی با بالاترین سطح دولت تا سطح رئیس جمهور یا نخست وزیر در تماس باشد و فعالیتهایش را با دیگر وزارتخانه ها و سازمانها نیز ممکن می باشد ، مستقیم یا غیر مستقیم در امر گردشگری فعال باشند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به تبیین ذیل تقسیم می گردد ؛

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گیری از نظر کارشناسان و با در نظر داشتن شرایط دو کشور ، امید می باشد با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

سایر اهداف این پژوهش نیز به تبیین ذیل می باشند :

 • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
 • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
 • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گیری از مطالعه تطبیقی .

 

مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران