عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

– روش پژوهش

نوع روش پژوهش توصیفی و از دو نوع پیمایشی و تطبیقی می باشد. در مطالعه به روش توصیفی به مطالعه موضوع و رویدادها به همان گونه که می باشد می پردازیم. بدون آنکه دخل و تصرفی در آن داشت باشیم.

در این پژوهش می کوشیم تا با بهره گیری از روش مطالعه تطبیقی چار چوبی بمنظور مطالعه راهکارهای توسعه گردشگری در کشور مالزی ارائه دهیم. سپس برای بدست آوردن اطلاعات درمورد دیدگاهها و نظرات کارشناسان و خبرگان این صنعت در مورد راهکارهای بدست آمده از روش پیمایشی بهره گیری خواهیم نمود.

1-1-3-  مطالعه تطبیقی:در مطالعه تطبیقی دو یا چند نظریه یا الگو را بدون در نظر داشتن عملکرد عینی آن و به صورت امری نظری در کنار هم مقایسه می کنیم. مانند خواص این نوع مطالعه این می باشد که احتمالی نیز هست که در مطالعات تطبیقی به ایده های جدید نیز دست یابیم و چارچوب مفهومی تازه ای را بدست آوریم و لذا مطالعه تطبیقی هر چند بر اساس چارچوب مفهومی انجام می گیرد خود می تواند زمینه دستیابی به آن را فراهم کند. به هر صورت مطالعات تطبیقی امری می باشد مفید و ضروری که به وسیله آن فهم و ادراک صیقل خورده و ارتباطی مایل به فرهنگها ، سازمان ها و مکانهای مختلف حاصل می گردد و به محقق امکان می دهدتا ضمن آشنایی با ایدهای مختلف و متغیرهای متعدد ، نظرات و دیدگاههایش را بهتر و دقیق تر تبیین نماید.

1-1-1-3- معیار انتخاب کشورها

اگر بین دو یا چند پدیده نقاط اشتراک وجود نداشته باشد اساس مقایسه امکان پذیر نخواهد بود. مهمترین عوامل مشترک در انتخاب کشور مالزی به قرار زیر می باشد:

  • چنین به نظر می رسد که مسلمان بودن کشور مالزی باعث می گردد تا شباهتهای در قوانین و مقررات منتخب گردشگری در این کشور و ایران نظاره می گردد. از طرفی اکثریت مسلمانان در این کشورها عملی می باشد که باعث می گردد مردمان این کشورها احتمالا از لحاظ فرهنگی و پیشینه تاریخی نیز شباهتهایی به یکدیگر داشته باشند.
  • کشور مالزی مانند کشورهای موفق در صنعت گردشگری می باشد. مالزی کشوری می باشد که  در دهه اخیر رشد قابل توجهی در صنعت گردشگری داشته می باشد . بطوری که این کشور بعنوان از یکی از کشورهای شاخص اسلامی در این صنعت معرفی شده می باشد. با در نظر داشتن نکات ذکر گردیده بر آن هستیم تا راهکارهای ساختاری توسعه صنعت گردشگری را در این کشورها مورد مطالعه قرار دهیم.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به تبیین ذیل تقسیم می گردد ؛

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گیری از نظر کارشناسان و با در نظر داشتن شرایط دو کشور ، امید می باشد با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

سایر اهداف این پژوهش نیز به تبیین ذیل می باشند :

  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
  • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گیری از مطالعه تطبیقی .

 

مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران