عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

7-1 قلمرو پژوهش

  • قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش ادبیات مربوط به ساختارها توسعه گردشگری می باشد . این ساختارها عموماً در ارتباط با سازمانهایی می باشد که در بخشهای مختلف صنعت گردشگری به فعالیت می پردازند . برای مثال می توان از سازمانهای مهمان پذیر حمل و نقل و واسطه ای و سایر سازمانهای ملی و منطقه ای نام برد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قلمرو ساختارها و راهبردهای گردشگری بسیار گسترده می باشد و فقط فعالیتهایی که بوسیله سازمانهای مختلف انجام می گردد را در نمی گیرد . ساختارها و راهبردهای گردشگری را به راحتی می توان به مقصدها یی نیز تعمیم داد که شامل ترکیبی پیچده از اشخاص ، سازمانها و محیط های طبیعی و مصنوعی بشر را شامل می گردد . سازمانهای فعال در بخشهای مختلف که از لحاظ مالکیت ، اندازه و جایگاه به انواع مختلفی تقسیم می شوند .ماموریتهای مختلفی را دنبال می کنند . و برای تحقق این ماموریتها ، راهبردهای متفاوتی را در پیش            می گیرند . در نظر داشتن این نکته مهم می باشد که بعضی از سازمانها هنگام طراحی ساختار توجه خود را بر درون سازمان متمرکز می کنند . به بیانی دیگر ساختار در این گونه سازمانها ، فعالیتهای جامع سازمان را در آینده نشان می دهد ، مانند راهبرد ساختار یک سازمان دولتی نظیر سازمان ایرانگردی و جهانگردی . بعضی دیگر از سازمانها نیز به مقصود هماهنگی و یا تأثیر به ساختار سایر سازمانها مبادرت به طراحی ساختار می کنند مانند راهبرد ساختار یک شرکت هواپیمایی در محیط رقابتی بدین ترتیب قلمرو موضوعی این پژوهش شامل ساختارها توسعه گردشگری و در حوزه های مدیریت و برنامه ریزی ، قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آنها ، تحقیقات ، بازاریابی ، توسعه محصول ، توسعه منابع انسانی و اطلاع رسانی می باشد .

  • قلمرو زمانی

هر چند این پژوهش به دنبال مطالعه موضوع در مقطع خاصی نمی باشد اما مطالب یاد شده در طی پژوهش مربوط به دهه اخیر می باشد .

 

  • قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این پژوهش محدود به دوایر ذیربط در معاونت سیاحتی و زیارتی ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مراکز ایرانگردی و جهانگردی در ایران و سفارتخانه مالزی می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به تبیین ذیل تقسیم می گردد ؛

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گیری از نظر کارشناسان و با در نظر داشتن شرایط دو کشور ، امید می باشد با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

سایر اهداف این پژوهش نیز به تبیین ذیل می باشند :

  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
  • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گیری از مطالعه تطبیقی .

 

مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران