عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

  • چشم‌انداز

اغلب مدیران قضاوت‌های ذهنی خود را برای مقابله با عدم اطمینان بکار می‌برند و لذا بایستی محدودیت‌های ذاتی این امر را مدنظر قرار دهند. مطالعه و تحقیقات روانشناسی حاکی از آن می باشد که تصمیم گیرانی از قبیل مدیران تجاری، به برآوردهای خود بیش‌ازحد مطمئن هستند و موارد عدم اطمینان واقعی موجود را مدنظر قرار نمی‌دهند. تحقیقات صورت گرفته در علوم روانشناسی نشان داده‌اند وجود اطمینان بیش‌ازحد موجب می گردد برآوردهای صورت گرفته در خصوص احتمال وقوع رویدادها با اندکی خطا اظهار گردد. وجود چنین اطمینانی می‌تواند با بهره گیری از منابع اطلاعاتی داخلی یا خارجی که اطلاعات تجربی مناسبی را فراهم می‌آورند، کاهش یابد. در نبود چنین اطلاعاتی، تیزهوشی کافی جهت شناخت این‌گونه تمایلات (اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد) می‌تواند موجب کاهش اثرات اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد گردد.

در مواردی که اخذ تصمیمات مختلف در جهت کسب سود و اجتناب از زیان برای فردی عادی نباشد، تمایلات فردی درمورد تصمیم‌گیری، به شکل دیگری نشان داده می گردد. مدیریت پس از شناخت این‌گونه تمایلات می‌تواند بابیان اطلاعات، به تغییر سطح اشتهای ریسک و رفتارهای صورت گرفته در واحد تجاری بپردازد(رضوی حسین‌آباد؛ رضایان و کاشی، 1392). در نمایه زیر چگونگی ارائه اطلاعات و تأثیر آن، چگونگی تفسیر اطلاعات، ریسک‌ها و فرصت‌های مربوطه اظهار می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف فرعی
  • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
  • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
  • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
  • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛