عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقایسه سوالهای عینی و انشایی و مزایا و محدودیتهای هر کدام

هیچ یک از انواع سوالات به تنهایی بی عیب و نقص نبوده و هر یک دارای مزایا و محدودیتهایی می باشد. سوالهای عینی از این نظر که به سبب تعدد پرسشها امکان نمونه‌گیری گسترده ای از برآیندهای یادگیری دانش آموزان را فراهم می کند، و نیز به دلیل آنکه نمره گذاری و ارزشیابی نتایج آنها کمتر تحت تأثیر نظر و قضاوت شخصی تصحیح کننده قرار می گیرد، نسبت به سوالهای انشایی برتری دارند. اما به طوری که قبلاً نیز گفته گردید سوالات عینی برای اندازه گیری بعضی از برآیندهای پیچیده تر یادگیری مانند توانایی تلفیق مطالب، سازمان دادن، تنظیم و اظهار افکار، ابتکار و خلاقیت، قدرت نویسندگی و مانند آنها مناسب نیستند. برای اندازه گیری توانایی های یاد شده، پرسشهای انشایی به مراتب موثرتر از پرسشهای عینی می باشد.

از طرف دیگر، سوالات انشایی با تمام مزایایی که در اندازه گیری مهارتهای عقلی دارند معایبی نیز بر آنها مترتب می باشد. مانند اینکه ارزشیابی پاسخهای سوالات انشایی تا حد زیادی تحت تأثیر توانایی آزمایش شونده در اظهار و پروراندن مطالب قرار می گیرد. دانش آموزانی که در نوشته های خود از بیانی فصیح بهره گیری می کنند، نکات دستوری و نقطه‌گذاری را رعایت می‌کنند ومطالب را با خط زیباتری می‌نویسند، در شرایط مساوی از نظر سطح یادگیری، بیش از کسانی که نکات فوق را رعایت نمی‌کنند نمره می گیرند. به علاوه نمره گذاری و ارزشیابی سوالات انشایی تا حد زیادی تحت تأثیر نظر شخصی و قضاوت ذهنی تصحیح کننده قرار می گیرد، به طوری که به ورقه امتحانی واحد، توسط معلمان مختلف و یا توسط یک معلم در زمانهای مختلف ممکن می باشد نمره های متفاوتی داده گردد.

یکی دیگر از محدودیتهای مهم سوالات انشایی عدم امکان نمونه گیری گسترده از برآیندهای یادگیری دانش آموزان می باشد. تعداد پرسشهای امتحانات انشایی در مقایسه با تعداد پرسشهای آزمونهای عینی به مراتب کمتر می باشد. پس با تعداد معدودی از سوالات نمی توان نمونه معرفی از برآیندهای یادگیری دانش آموزان را مورد سنجش قرار داد. دانش آموزی ممکن می باشد تمامی مطالب یک درس را به غیر از چند بخش آن به خوبی فراگرفته باشد. حال اگر یک یا دو سئوال از سه سئوال امتحان به بخشهایی از درس مربوط باشد که دانش آموز مورد بحث آنها را یاد نگرفته می باشد، در این صورت نتیجه ارزشیابی ورقه امتحانی این دانش آموز نمی تواند معرف آموخته های واقعی او باشد. البته عکس این مسئله نیز در بسیاری از موارد صادق می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟