عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه اثر وفاداری کارکنان بر سود آوری و بهره وری منابع انسانی

قسمتی از متن پایان نامه :

.

وفاداری :

اندیشمندان مختلف، تعاریف متعددی برای وفاداری ارائه کرده­اند که این موضوع با در نظر داشتن چند بعدی بودن و پیچیده بودن وفاداری قابل قبول می باشد (سودرلند[1]،2006). معروف ترین تعریف قابل قبول برای وفاداری جاکوبی و کینر[2] در سال 1973 بر می­گردد که در آن وفاداری را به عنوان یک تعصب به مارک و پاسخ رفتاری در طی زمان تعریف می­کنند و فرد یک مارک خاص را نسبت به سایر مارک­ها ترجیح داده و به صورت یک تعهد روانی در مورد آن تصمیم می­گیرد (مک میولن و گیلمور[3]،2008).

وفاداری، موقعیتی می باشد که یک مصرف­کننده وابستگی زیادی نسبت به یک عرضه­کننده داشته و نرخ خرید مجدد او در واحد زمان نیز بالاست (حقیقی کفاش و همکاران،1389).

ریچارد اولیور مفهوم وفاداری را به این شکل تعریف می کند: حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات، به گونه مستمر در آینده به رغم اینکه تأثیرات موقعیتی[4] و کوشش‌های بازاریابی به صورت بالقوه می‌تواند باعث تغییر در رفتار مشتری گردد (اولیور، 1999).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-5 رویکردهای متفاوت به وفاداری :

اصولاً وفاداری به یک محصول یا یک برند، مربوط به خریدهای مجدد مشتریان می­گردد. به هر حال خرید مجدد ممکن می باشد تنها نشان دهنده رضایت آنی مشتریان باشد. پس مفهوم وفاداری به برند، هم به توجه و هم به وفاداری رفتاری توسعه داده خواهد گردید. وفاداری رفتاری به این معناست که مشتریان مجدداً از همین محصولات و برند خرید خواهند نمود. با این حال به نظر می­رسد وفاداری نظری نسبت به وفاداری رفتاری بادوام­تر می باشد و نشان­دهنده تعهد رجحان­دهی مشتریان می­باشد و زمانی می باشد که ارزش­های منحصربفردی از یک محصول یا برند نظاره می­گردد (جوانمرد و سلطان زاده،1388). اصولاً نوع وفاداری مشتری به یک محصول می­تواند به دو نوع رفتاری و نظری (روانی) تقسیم گردد. وفاداری رفتاری خیلی با ارزش می باشد زیرا که به معنی فروش می باشد. از طرفی وفاداری نظری (روانی) نیز خیلی با ارزش می باشد زیرا که هر دو نوع وفاداری وابستگی زیادی به هم دارند (اولیور،1999).

[1]. Soderlund

[2]. Jacoby & Kyner

[3]. McMullan & Gilmore

[4]. situation influence

 سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف پژوهش :

1-4-1 اهداف اصلی :

اهمیت تأثیر منابع انسانی در سازمان ها و همچنین سودآوری و بهره وری سازمانی باعث شده تا اهداف اساسی این پژوهش به صورت زیر باشد:

  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر وفاداری کارکنان به سازمان بر ارتقاء بهره وری مجتمع آموزشی صالح.

1-4-2 اهداف فرعی :

  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر آموزش کارکنان بر سود آوری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر بهره وری مجتمع آموزشی صالح.
  • مطالعه تاثیر ارائه پاداش به کارکنان بر سودآوری مجتمع آموزشی صالح.