شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

سوالات چند گزینه ای

1- هر سئوال بایستی در برگیرنده یکی از هدفهای مهم تدریس باشد. به بیانی دیگر، هر سئوال لازم می باشد به گونه ای نوشته گردد که شایستگی فراگیر را در جهت نیل به هدفهای تدریس، مورد اندازه گیری قرار دهد.

2- از نظر نوشتاری بایستی سئوال کاملاً روشن و دور از ابهام باشد. به بیانی دیگر، در نوشتن سئوال از بکار بردن کلمات و عبارات دشوار و به ویژه چند معنی پرهیز گردد. زیرا، وجود کلمات یا عباراتی همانند این، سبب می گردد فراگیر نتواند پاسخ را که احتمالاً آموخته می باشد، پیدا کند.

3- در نوشتن سئوال از بکار بردن نشانه های هدایت کننده مانند «هیچگاه»، «همیشه»، «فقط» و… که تلویحاً پاسخ صحیح یا غلط را مشخص می سازد، خودداری گردد.

4- متن سئوال علاوه بر سلیس بودن لازم می باشد بدور از مطالب اضافه و غیر ضرور باشد.

5- از نوشتن و طرح سوالات گمراه کننده و گول زننده اجتناب گردد. این دست از سوالات را معمولاً فراگیران ضعیف بهتر از فراگیران قوی پاسخ می دهند.

6- هر سئوال نباید شامل بیش از یک موضوع یا یک مطلب باشد. زیرا، سوالی که حامل بیش از یک مطلب می باشد، مشخص نمی کند، فراگیری که پاسخ درست آن را نمی‌داند، آیا ه دو مطلب یا یکی از آنها یا کدامیک را نمی دانسته می باشد؟

7- هر سئوال را لازم می باشد از سوالات دیگر مستقل و مجزا طرح نمود.

به سخن دیگر، شرط پاسخ دادن به هیچ سوالی نباید یافتن پاسخ سئوال یا سوالات قبلی باشد.

8- پاسخ هیچیک از سوالات نباید صریحاً یا تلویحاً از متن یا پاسخ سوالات دیگر استنباط و استنتاج گردد.

9- از به کار بردن افعال و کلمات منفی در متن سوالات پرهیز گردد.

زیرا، اولاً، انسانهای عادی و طبیعی مثبت بین و مثبت خوان هستند و چه بسا که فعل یا کلمه منفی را مثبت ادراک کنند. ثانیاً ادراک سوالات منفی به ویژه منفی مضاعف بسیار مشکل و دشوار می باشد. ثالثاً، سوالات منفی معمولاً مطالب و مفاهیم را که فراگیر نمی داند اندازه گیری می کند، در حالی که هدف معلمان از اجرای امتحان، بیشتر اندازه گیری آموخته های فراگیر می باشد.

به هر حال، اگر در بعضی موارد، معلم مایل باشد مفاهیم نادرستی را که در ذهن فراگیر ایجاد شده می باشد، شناسایی و اندازه گیری کند یا بکار بردن افعال و کلمات منفی در متن سئوال ضروری باشد، لازم می باشد فعل یا کلمه منفی را با رنگ دیگری نوشت و یا زیر آن خط کشیده گردد تا توجه فراگیر به آن جلب گردد.

10- کوشش گردد سوالات، عین متن کتاب نوشته نشود. به ویژه سوالاتی که برای اندازه گیری توانمندیهای ذهنی زیرا درک روابط، به کار بستن، تجزیه و تحلیل و… تهیه می گردد، لازم می باشد به صورت بدیع نوشته گردد تا آموزش یادگیری طوطی وار، عادت نشود.

11-از طرح سوالاتی که در مورد پاسخ آنها بین متخصصان اتفاق نظر وجود ندارد، بدون ذکر منبع خودداری گردد.

12- از ایجاد شباهت ظاهری بین متن اصلی سئوال و گزینه پیشنهادی صحیح پرهیز گردد. زیرا، فراگیر بی اطلاع احتمالاً از همین طریق پاسخ صحیح را پیدا می کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟