عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

قواعد تهیه سوالات انشایی:

1- سئوال را طوری تهیه کنید که به گونه مستقیم به هدف مورد اندازه گیری مربوط گردد. در این نوع سوالها، مانند هر نوع سئوال دیگر، تعریف دقیق هدف آموزشی مورد سنجش بسیار لازم است. پس، اولین کاری که بایستی انجام دهید این می باشد که هدفهای آموزشی مورد نظر خود را به دقت تعریف و مشخص کنید.

2- سئوال را طوری بنویسید که موضوع مهمی را شامل بشود، از گنجاندن مطالب بی اهمیت در سوالات خود اجتناب کنید. برای این مقصود از خود بپرسید که دانستن یا ندانستن جواب سئوال از سوی آزمون شونده در شایستگی او در زمینه مطلب مورد ارزشیابی اهمیتی دارد یا نه. اگر پاسخ این پرسش مثبت بود به نوشتن سئوال اقدام کنید.

3- بهره گیری از سوالات انشایی را به هدفهایی محدود کنید که با سایر انواع آزمونها به خوبی قابل سنجش نیستند. از سوالات انشایی (به ویژه سوالات گسترده پاسخ) تنها برای اندازه گیری تواناییهای پیچیده ذهنی، مانند کار بستن، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی بهره گیری کنید. این سوالات را هیچگاه برای سنجش معلومات به کار نبرید. برای اندازه‌گیری هدفهای پایین طبقه بندی هدفهای آموزشی به ویژه طبقه دانش، آزمونهای عینی یا دست کم آزمونهای کوته پاسخ مناسب تر هستند.

سوالات انشایی محدود پاسخ را می توان برای سنجش هدفهای دقیق تر آموزشی به کار برد، و این نوع سوالات را بهتر می توان به هدفهای مشخص آموزشی ربط داد، اما سوالات گسترده پاسخ برای سنجش هدفهای کلی تر و پیچیده تر مفید هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟