عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

نیازهای جامعه

 

به گفته تایلر (1950، ص11) «… پس از انقلاب علمی، با افزایش شگفت انگیز دانش که در هر نسل شتاب بیشتری به خود می گیرد، معلوم گردید که مدارس نمی توانند، همه آن چیز که را متخصصان پذیرفته اند در برنامه خود بگنجانند، و روز به روز این مساله بیشتر مطرح می گردد که کدام یک از بخشهای دانش، مهارتها و توانائیها در دوران معاصر اهمیت بیشتری دارد». در این امر تردید نیست که یک نهاد آموزشی نمی‌تواند همه موضوعات را آموزش دهد؛ و ناگزیر بایستی از میان هدفهای متعدد، تعدادی را که مناسبتر می باشد و اهمیت بیشتری دارد برگزیند. یکی از پایه های گزینش هدفها، نیازهای جامعه کنونی می باشد، و مطالعه وضع موجود جامعه می تواند در تعیین دامنه هدفهای آموزشی مناسب موثر باشد. در اینجا مقصود از نیاز نوعی شایستگی می باشد که فرد بایستی در مقام یکی از شهروندان جامعه برای داشتن کارکردی موثر، سازنده و رضایتبخش دارا باشد. توجه زیاد به نیازهای ناپایدار جامعه ممکن می باشد به تدوین برنامه هائی بینجامد که شایستگی ها، تبحرها و قابلیتهای کهنه و منسوخ شده را به افراد جامعه بیاموزد. پس مشخص کردن نیازهای اجتماعی بایستی مبتنی بر تحلیل دقیق انواع شایستگی هائی باشد که لزوم آن احتمالاً در آینده نزدیک و برای مدتی نسبتاً طولانی مورد تقاضاست؛ مانند توانائی گردآوری و تحلیل اطلاعات درمورد گزینش هوشمندانه به عنوان مصرف کننده، توانائی در سازگاری با دیگران در موقعیتهای کاری و شغلی. البته نیازهای جامعه محدود به نیازها و شرایط شغلی و حرفه ای نمی گردد، و می تواند دامنه وسیعی از مهارتها، و توانائیهای لازم برای اقدام موثر و کارآمد در جامعه معاصر را نیز در برگیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

دسته بندی : پایان نامه