عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

  • ارزیابی ریسک زیست‌محیطی

پیشرفت‌های صنعتی، برنامه‌های توسعه و پروژه‌های زیربنایی باوجود تمامی مزایا و منافعی که برای بشر به همراه داشته می باشد. سرمنشأ بسیاری از مخاطرات، ریسک‌ها و نارسایی‌های قابل‌توجهی بوده‌اند.

ریسک دارای مفاهیم مختلفی بوده و در منابع گوناگون به طرق مختلفی مورد تعریف قرارگرفته می باشد. سازمان UNEP واژه ریسک را، احتمال وقوع یک بحران و درنتیجه از دست رفتن جان، سلامتی، مال، در یک حادثه در ناحیه‌ای ویژه و در زمان معین تعریف می کند. مطابق با استاندارد 18001OHSAS ریسک، ترکیبی از احتمال و پیامدهای ناشی از وقوع یک اتفاق خطرناک مشخص می‌باشد(طیب زاده؛ یاوری و ملک محمدی، 1392).

بروز حوادث متعدد در فرآیندها که به بروز فجایع انسانی و محیطی منجر می گردد، متخصصان را بر آن داشته که برای برآورد فرکانس و پیامد این‌گونه حوادث به رهیافت‌های احتمال گرا ازجمله ارزیابی ریسک زیست‌محیطی روی آورد.

ارزیابی ریسک زیست‌محیطی فرآیند سامانمند ارزیابی اثرات سوء بالقوه فعالیت‌ها و آلودگی‌های فیزیکی و شیمیایی ناشی از آن‌ها، بر بشر‌ها، گیاهان، جانوران و به‌طورکلی اکوسیستم‌ها می باشد. مطابق این تعریف، محیط‌زیست دربرگیرنده بشر‌ها، گیاهان، جانوران می باشد پس ارزیابی ریسک زیست‌محیطی دربرگیرنده ریسک‌هایی ایمنی- بهداشتی که بشر‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد نیز می گردد(بساک و جوزی، 1393).

در این راستا مطالعه سابقه بهره گیری از روش‌های ارزیابی ریسک نشان می‌دهد که هر یک از روش‌ها، با در نظر داشتن مزایا و معایب خود، در فرآیندها و صنایع خاصی قابل‌بهره گیری می‌باشد. به‌نحوی‌که روش مناسب و قابل‌بهره گیری در فرآیندهای شیمیایی، ممکن می باشد بازدهی کافی را در ارزیابی ریسک فرآیندهای فیزیکی نداشته باشد و یا ترکیبی از دو روش بهترین بازدهی و کارایی را در ارزیابی ریسک فرآیندها داشته باشند. در این زمینه مطالعات بسیاری در خصوص ارزیابی ریسک در جهان به انجام رسیده می باشد که از این میان می‌توان به مطالعه‌ای که جهت مطالعه قابلیت اعتماد، بهره گیری، طرفداری، توانایی و ترمیم از طریق ارزیابی ریسک در نیروگاه حرارتی آفام در سال 2007 توسط Oguji صورت گرفت تصریح نمود. در این پژوهش از روش‌های واکاوی خطا و اثرات (CCA) و روش حالات شکست و آثار آن (FMEA) بهره گیری گردید. پژوهشی دیگر جهت ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشتی کارخانه فولاد میشینگان توسط Baren در سال 2001 انجام گرفت، در این مطالعه از روش ویلیرام فاین بهره گیری گردید و در انتها روش ویلیام فاین جهت مطالعه ریسک‌های ایمنی، بهداشتی، پیشنهاد گردید. همچنین در ایران نیز از طریق پژوهش‌های مختلف به این مهم پرداخت‌شده می باشد، در سال 1386 مطالعه‌ای جهت مقایسه دو تکنیک ردیابی انرژی و تجزیه‌وتحلیل حفاظ (ETBA) و مطالعه‌ی عملیات و خطر (HAZOP) در ارزیابی ریسک بخش شیمی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد توسط محسن زارع انجام گرفت، در این پژوهش، توانایی روش HAZOP در شناسایی خطرات واحد شیمی بیشتر از ETBA، ارزیابی گردید همچنین در این پژوهش، بهره گیری توأم از روش‌های HAZOP و ETBA، جهت دستیابی به واکاوی دقیق‌تر پیشنهادشده می باشد. همچنین، در مطالعه‌ای که توسط مصطفی بختیار، جهت یکپارچه‌سازی روش‌های تجزیه‌وتحلیل خطر در مدیریت HSE در سال 1384 انجام گرفت از روش تلفیقی HAZOP/FMEA بهره گیری گردید. در این مطالعه، از روش HAZOP جهت شناسایی خطرات و روش حالت شکست و اثرات آن (FMEA) جهت شناسایی و تعیین ریسک خطرات بهره گیری گردید و در انتها ترکیب این دو روش جهت ارزیابی کلیه ریسک‌های زیست‌محیطی، ایمنی، بهداشتی، پیشنهاد گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف فرعی
  • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
  • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
  • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
  • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛