عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

تفسیر[1]:

تفسیر شامل اندیشیدن درمورد اهمیت نسبی اندیشه ها، همبستگی ها و ارتباطات آنها با آن دست از قوانین کلی می باشد که در گفتار یا مطلب اصلی تلویحاً یا تصریحاً آمده می باشد. اساسی ترین اصل در تفسیر آن می باشد که وقتی مطلب یا گفتاری به فرد ارائه می گردد، او بتواند اندیشه های مهم آن گفتار یا مطلب را تشخیص دهد و درک کند.

به علاوه، لازم می باشد همبستگی ها و ارتباطات متقابل میان این اندیشه ها را شناسایی نماید و در تمام موارد کوشش کند از مداخله کردن اندیشه ها و تفسیرهای شخصی خود در تفسیر گفتار یا مطلب مورد مطالعه بپرهیزد[2]. نمونه هایی از تفسیر در قالب هدفهای تربیتی عبارت می باشد از:

«توانایی درک و تفسیر انواع مطالب مختلف خواندنی با دقت و صراحت.»

«توانایی تفسیر انواع گوناگون اطلاعات اجتماعی.»

«توانایی ایجاد تغییرات لازم در اطلاعات هنگام تفسیر آنها.»

[1] . Interpretation

[2] . بخاطر داشته باشید. فراگیر قبل از اینکه بتواند مطلبی را تفسیر نماید بایستی قادر باشد هر یک از اجزای مهم آنرا ترجمه کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟