عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

 • فرضیات پژوهش
 • عوامل طبیعی در ایجاد ریسک‌های زیستی و انسانی در منطقه مؤثر می‌باشند.
 • جاده موردمطالعه یکپارچگی زیستگاه و امنیت حیات‌وحش را به مخاطره می‌اندازد.
 • خطای انسانی و نقص فنی خودروها در ریسک جاده‌ای دارای سهم قابل‌توجهی می‌باشد.
  • سؤالات پژوهش
 • آیا عوامل طبیعی در ایجاد ریسک‌های جاده کنارگذر مشهد تأثیر دارد؟
 • آیا جاده موردمطالعه بر یکپارچگی زیستگاه و امنیت زیستگاه تأثیر دارد؟
 • آیا خطاهای انسانی در ریسک جاده‌ای تأثیر دارد. ؟

به‌طورکلی هدف نهایی از پیاده‌سازی و اجرای فرایند مهندسی ریسک، متابعت و یا عدم تطبیق عامل‌های خطر از حدود منطقی و معقول کنترل ریسک می باشد در این پایان‌نامه هدف اصلی: ارزیابی ریسک محیط‌زیستی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد، می‌باشد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • اهداف فرعی
 • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
 • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف فرعی
 • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
 • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
 • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
 • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛