عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی ریسک زیست محیطی آزادراه کنارگذر شمالی مشهد

قسمتی از متن پایان نامه :

  • منابع اطلاعاتی

اغلب، احتمال وقوع و اثر ریسک بر اساس اطلاعات و تجارب گذشته برآورد می گردد که بدین ترتیب مبانی عینی‌تر نسبت به مبانی ذهنی فراهم خواهد گردید. بهره گیری از منابع اطلاعاتی داخلی و تجارب موجود گذشته واحد تجاری، فراهم آورنده اطلاعات عینی مناسب‌تری نسبت به اطلاعات کسب‌شده از سایر منابع خارجی می‌باشد و تأثیر قضاوت‌های ذهنی را کاهش خواهد داد. درهرحال، در سیستم‌های تحلیلی، با بهره گیری از اطلاعات داخلی به‌عنوان داده یا ورودی، می‌توان نتایج تجزیه‌وتحلیل‌ها را با نتایج و تجارب منابع اطلاعاتی خارج از شرکت مورد ارزیابی قرار داد. به‌گونه مثال، مدیریت یک واحد تجاری که به دنبال ارزیابی ریسک توقف خط تولیدی به علت خرابی ماشین‌آلات می‌باشد، در مرحله نخست به دنبال اطلاعات گذشته درمورد خرابی ماشین‌آلات بوده و بر اساس این اطلاعات این ریسک را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در گام بعدی، اطلاعات موجود و ارزیابی‌های انجام‌شده با اطلاعات موجود در صنعت مربوطه مقایسه می گردد. این امر موجبات برآوردهای صحیح‌تر و بهتر را فراهم می‌آورد و منجر به ارائه یک برنامه زمان‌بندی کارا برای تعمیرات می گردد(کیان مهر؛ نبهانی؛ جادری و پژمان ثانی، 1391). در هنگام مطالعه احتمال رویدادهای آتی بر اساس وقایع و تجارب گذشته بایستی به این امر توجه داشت که بعضی از عوامل مؤثر، طی گذشت زمان تغییر می‌نمایند.

تعیین اندازه توجه لازم به ریسک‌های یک واحد تجاری و ارزیابی آن‌ها بسیار دشوار و چالش زا می باشد. مدیریت می‌داند یک ریسک با احتمال وقوع پایین و اثرات بالقوه کم‌اهمیت، نیازی به توجه اضافی ندارد. از سوی دیگر، ریسک‌های با احتمال بالا و اثر بااهمیت، مستلزم توجه بیشتر و ارزیابی‌های مستمر می‌باشند. جایگاه‌هایی که در حد وسط این دو حالت قرار می‌گیرند، نیازمند قضاوت‌های سختی هستند. در این ارتباط منطقی بودن تحلیل‌ها و دقت در انجام آن‌ها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشد(سبحانی؛ اورک و محمدی روزبهانی، 1393).

افق زمانی مورداستفاده در ارزیابی ریسک‌ها بایستی متناسب با افق زمانی اهداف و راهبرد مربوطه باشد. ازآنجایی‌که در بسیاری از واحدهای تجاری، افق زمانی اهداف و راهبرد شامل دوره‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت می گردد لذا طبیعتاً توجه مدیریت به ریسک‌ها نیز در افق زمانی دوره‌های مشابه شکل می‌گیرد. به‌هرحال در بعضی موارد، تعیین اهداف و راهبردها به دوره‌های بلندمدت نیز کشیده می گردد. درنتیجه مدیریت نیازمند اطلاع و آگاهی نسبت به افق زمانی بلندمدت می باشد و نباید ریسک‌های احتمالی آتی را فراموش نماید.

به‌گونه مثال، شرکتی در ایالت کالیفرنیا، ریسک تخریب فعالیت‌های عملیاتی خود را به علت وقوع زمین‌لرزه زیر نظر قرار می‌دهد. در ارزیابی ریسک و بدون در نظر داشتن افق زمانی، احتمال وقوع زلزله با بیش از 6 درجه در مقیاس ریشتر بسیار بالا می‌باشد و شاید بتوان وقوع آن را با اطمینان بیان نمود؛ اما احتمال وقوع چنین زلزله‌ای طی دو سال متوالی بسیار پایین می باشد. لذا نظاره می گردد که در نظر گرفتن افق زمانی به واحد تجاری کمک می‌نماید دید وسیع‌تری نسبت به ریسک پیدا نماید و توانایی سنجش و مقایسه ریسک‌های متفاوت را فزونی بخشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف فرعی
  • شناسایی مخاطرات زیست­محیطی؛
  • انجام فرایند ارزیابی ریسک و کمی سازی ریسک‌ها در طول مسیر جاده موردمطالعه و تعیین بازه‌های پرخطر در مسیر؛
  • ارائه روش‌های کنترل، کاهش یا حذف ریسک‌های موجود در منطقه مطالعاتی؛
  • ارائه برنامه مدیریت ریسک؛