عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

کیفیت خدمات گردشگری

یکی از مسائل مهمی که می تواند وضعیت صنعت گردشگری را بهبود ببخشد مسئله کیفیت خدمات گردشگری می باشد که هم می تواند بر توسعه سفر و گردشگری داخلی و هم بر افزایش آمار گردشگران خارجی تاثیر بسزایی داشته باشد. امکانات رفاهی ، ارتباطی، خدمات گردشگری و وجود نیروی انسانی متخصص مانند زیر ساخت های مورد نیاز برای توسعه صنعت گردشگری می باشد که متاسفانه پایین بودن خدمات گردشگری به خصوص خدمات هتل و رستوران ها و عدم تدوین استاندارد ملی یا کاربرد استاندارهای بین المللی در این زمینه باعث شده می باشد که از این نظر وضعیت کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه چندان مطلوب نباشد.

د: ضعف اطلاع رسانی و تبلیغات در زمینه جذب گردشگر

همان گونه که گفته گردید کشور ایران به دلیل برخورداری از شرایط متنوع آب و هوایی، تاریخ ،آثار باستانی ، مناظر بدیع و چشم اندازها و سایر امتیازات فرهنگی و اجتماعی ( سنت ها ف اداب و رسوم جذاب ، تمدن ها ، عشایر و صنایع اش ) و همچنین جایگاه خاص جغرافیایی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.بنابر این تبلیغات و اطلاع رسانی در خصوص جاذبه های گردشگری یکی از مهمترین عوامل موثر در جذب گردشگر می باشد بخصوص در مورد ایران که کشورهای دیگر کوشش دارند که با تبلیغات منفی به مخدوش کردن چهره واقعی ایران در عرصه بین المللی بپردازند، اهمیت این مسئله را دوچندان می کند.

ه: عوامل تاثیر گذار بر جذب گردشگر خارجی

عوامل متعددی وجود دارند که به گونه مستقیم وغیر مستقیم بر جذب گردشگران خارجی تاثیر گذار می باشند. کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری با شناسایی این عوامل و بهبود آن کوشش در جذب گردشگران خارجی بیشتر دارند.

طبق نظر سنجی ای که از اعضا اتاق بازرگانی بعمل آمده می باشد ازآنها خواسته گردید این عوامل را بترتیب اولویت دسته بندی کنند. که ما حصل نتایج در نمودار زیر آمده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به تبیین ذیل تقسیم می گردد ؛

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گیری از نظر کارشناسان و با در نظر داشتن شرایط دو کشور ، امید می باشد با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سایر اهداف این پژوهش نیز به تبیین ذیل می باشند :

  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
  • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گیری از مطالعه تطبیقی .

 

مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران