عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

می توان گفت صنعت گردشگری، امروز به یکی از اصلی ترین ارکان اقتصادی ، تجاری جهان تبدیل شده می باشد، به نحوی که از کارشناسان توسعه این صنعت به عنوان محور توسعه پایدار یاد می کنند که در تاریخ اقتصاد جهان، قرن بیست و یکم را بنام خود فتح خواهد نمود. طی سالیان گذشته بسیاری از کشورهای جهان با درک جایگاه برتر این صنعت در الگوهای مختلف توسعه اقتصادی ، در پی آن هستند تا امکانات و توان گردشگری خود را گسترش دهند. به نظر می رسد کشورهای صاحب نفت و یا کشورهای دیگری که تنها یک منبع درآمدی در اختیار دارند بایستی به راحتی از کنار صنعت گردشگری نگذرند، زیرا که این صنعت مولفه ی بسیار مطلوبی برای تنوع درآمدی این کشورها می باشد.

دراین پژوهش می کوشیم تا با مطالعه ساختارهای توسعه جهانگردی در کشور مالزی ساختار مناسبی را با در نظر داشتن شرایط کشورمان و از دیدگاه خبرگان ارائه دهیم. این امر آغاز مستلزممطالعه درخصوص پیشینه گردشگری و نگاهی گذرا به وضعیتاین صنعت در کشورمان و همچنین نیازمند انجام مطالعه در خصوص ادبیات نظری این ساختارها و راهبردهای آن میباشد.

1-2- پیشینه پژوهش

1-1-2- مطالعه اجمالی صنعت گردشکری ایران و جهان از گذشته تاکنون

تاریخچه گردشگری و تفسیرهای جامعه شناسی در مورد تغییر نیازهای مسافران در دوره های مختلف یکی از مطمئن ترین منابع شناخت انگیزه های مسافرت در اعصار گوناگون می باشد. به مقصود درک محیط جدید گردشگری و درک مسئله ها و چالش هایی که پیش روی دست اندرکاران این صنعت قرار دارد مروری گذرا بر طریقه تاریخی ای صنعت از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

  • عهد باستان

مردم متعلق به تمدنهای ما قبل تاریخ با انگیزه مسافرت می کردند که بتوانند غذا بدست آورند،از خطر دوری جویند یا با مناطقی که دارای آب و هوای مساعد تری می باشد نقل مکان کنند. با افزایش مهارت و کسب فنون، نیاز بشر به زندگی بدوی و خانه بدوشی کاهش پیدا نمود و در دوره های بعد بشر با انگیزه تجارت و تبادل کالا مسافرت می نمود. در حالی که امپراتور های عهد باستان در قاره های آفریقا، آسیا و خاورمیانه رشد می کردند، ساختار زیر بنائی ایجاب می نمود که جاده سازی گردد و راههای آبی به وجودآید و برای ساده تر شدن وسایل نقلیه تهیه گردد. آغاز مسافرت های رسمی دولتی نتیجه مستقیم اقدامات حکام نواحی گوناگون بود که نمایندگان خود را به مکانهای دور دست اعزام می نمودند تا جنگهای قبیله ای را اداره کنند و از شهروندان مالیات بگیرند.

در دوره های حکومت خانواده های سلطنتی در مصر مسافرت بیشتر با قصد تجارت و تفریح انجام می گرفت و این گونه مسافرت ها رونق زیادی پیدا نمود. در آن وقت دولت ها اقدام به جاده سازی کردند و در نقاط مختلف علامت هایی نصب گردید که نشان دهنده فاصله نقاط بود. یونانیان باستان در امر پیشبرد وتوسعه مسافرت و گردشگری در دو زمینه خاص پیشرفت چشمگیر کردند. نخست با ضرب سکه و جایگزین کردن آن بجای کالای مشکل مسافران را در امر حمل کالا برای انجام معاملات حل کردند. دوم زبان یونانی در سراسر حوزه مدیترانه رواج پیدا نمود و ارتباطات به صورت راحت تری انجام می گردید. فردی به نام پوسانیاسکه اهل یونان بود در سال 170 میلادی کتابی به نام راهنمای یونان منتشر نمود که این کتاب مشتمل بر 10 جلد بود و مسافران را راهنمایی می نمود.

تمدن های آسیایی هم تاریخ بلند بالایی از سیاحت دارند که نمونه های بارز آن وجود تفریحگاهایی در مناطق خوش آب و هوای چین و ژاپن  در مناطق تابستانی می باشد.

  • قرون وسطی

سده پنجم تا چهاردهم میلادی را قرون وسطی می نامند. در این دوره مسافرت و تجارت رونق خود را از دست داد زیرا جاده ها تقریبا از بین رفته و شرایط مسافرت بسیار دشوار و خطرناک شده بود. در سده چهاردهم مسافرت به قصد زیارت به صورت یک پدیده انبوه درآمده بود .مسیحیان به بیت المقدس و روم مسافرت می کردند. مسئول کاروان در ازای  مبلغ مشخصی که دریافت می نمود همه هزینه های مربوط به رفت و برگشت را می پرداخت که عبارت بودند از کارت عبور،غذا، خوابگاه و استراحتگاه حیوان برای حمل مسافران و رهایی از دیوان سالاری این اشخاص رشوه پرداخت می کرند. از مشهورترین جهانگردان این دوره می توان به مارکوپولو و سرجان مندویل تصریح نمود.(مرسولند،7 ،1376)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به تبیین ذیل تقسیم می گردد ؛

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گیری از نظر کارشناسان و با در نظر داشتن شرایط دو کشور ، امید می باشد با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

سایر اهداف این پژوهش نیز به تبیین ذیل می باشند :

  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
  • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گیری از مطالعه تطبیقی .

 

مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران