عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

دانش امور جزئی یا ویژه[1]: این طبقه خود بر دو قسم می باشد.

(الف-1) دانش اصطلاحات. این طبقه مشتمل می باشد بر دانشی از انواع نشانه هایی که در ارتباطات کلامی و غیر کلامی ما به کار می رود. شاید بتوان گفت که اینها اساسی ترین جزء دانش در هر رشته خاص می باشد. زیرا، در هر رشته ای تعداد زیادی رمزها یا نشانه های کلامی و غیر کلامی هست، که هر یک از آنها مقصود و هدف خاصی را اظهار می دارد. در واقع اینها مجموعاً زبان اساسی آن رشته را تشکیل می‌دهد.

نمونه هائی از هدفهای تربیتی و آموزشی از دانش اصطلاحات عبارت می باشد از:

«دانش و آگاهی بر اصطلاحات ویژه پژوهش در علوم تربیتی.»

«فهمیدن اصطلاحات و واژه ها در روانشناسی هوش.»

(الف-2) دانش حقایق جزئی یا ویژه[2]، این دست از دانش، شامل دانش و‌آگاهی دقیقی از تاریخ وقایع مهم، حوادث، نام اشخاص و اماکن و غیره می باشد.

نمونه هائی از آن به شکل هدفهای تربیتی و آموزشی را می توان به تبیین زیر اختصار نمود:

«یادآوری حقایق یا وقایع مهم درمورد قومی خاص».

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

«کسب حداقل دانش و حقایقی درمورد موجوداتی که در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار می گیرند.»

«کسب اطلاعات درمورد منابع مهم طبیعی ایران.»

«آشنایی با نامها، مکانها و وقایع و اخبار مهم ایران.»

[1] . Knowledge of Specific

[2] . Knowledge of Specific Facts

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟