عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

مراحل انجام امتحان

الف) تعریف هدفهای آموزشی

اولین و مهمترین گام در تهیه طرح امتحان تعریف هدفهای آموزشی می باشد. هدف آموزشی توصیفی می باشد از رفتار فرد (یادگیرنده یا امتحان شونده) در ارتباط با کاری که می تواند با اطلاعات موجود در مطلب درسی (محتوا) انجام دهد (هومن، 1371،
ص 42).

معلم، پیش از آغاز تدریس، هدفهای درس را با در نظر داشتن محتوای آن به صورت هدفهای رفتاری تعریف و تنظیم می کند و با دانش آموزان کلاس در میان می گذارد. او هنگام طرحریزی امتحان و پیش از نوشتن پرسشهای امتحانی، بار دیگر این هدفها را به صورت رفتارهای قابل نظاره و قابل اندازه گیری تعریف می کند و به تهیه و تنظیم فهرست کاملی از آنها می پردازد. هر یک از این هدفها به صورت رفتار دانش آموز و شایستگی او برای انجام اموری در ارتباط با محتوای درس به صورت دقیق و روشن و به دور از هرگونه ابهام تعریف می گردد (شریفی، 1374، ص 69).

منابع هدفهای آموزشی

صاحبنظران و متخصصان آموزش و پرورش برای هدفهای آموزشی سه منبع عمده را می پذیرند: 1) نیازهای یادگیرنده، 2) نیازهای جامعه، 3) ساختار دانش و مطالبی که بایستی فرا گرفته گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟