عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

اثرات سیاسی

یکی از مهمترین علل جنگها و کشمکش ها بین المللی عدم شناخت مردم نسبت به یکدیگر می باشد ، اگر این اصل را که “ شناختن موجب دوست داشتن می باشد ” بپذیریم به اهمیت گردشگری در ایجاد تفاهم بین المللی و همزیستی مسالمت آمیز بین اقوام و ملل گوناگون جهان آگاه می شویم ، مسافران طی سفر و یا در مقصد با افراد و اقوام گوناگون آشنا می شوند و این آشنایی علاوه بر اینکه موجب تغییر و توجه در مورد آن قوم و ملت می گردد ، شالوده و اساس دوستی و صفا بین مسافران افراد محلی را پایه گذاری می کند و منجر به همبستگی های قومی می گردد . گردشگر خارجی بهترین سفیر حسن نیت مردم کشورش در کشور و سرزمین دیگر می باشد و به همین علت امروزه دول مختلف جهان کوشش در تقویت گردشگری در مقیاس محلی ، ملی و بین المللی دارند . در واقع گردشگری بهترین راه گفتگو تمدنها ، شناخت متقابل ملتها و پی بردن به کم و کیف جریان های سیاسی در کشورهای گوناگون می باشد . گردشگری عاملی مثبت در روابط میان جوامع تلقی می گردد و به همین جهت امروزه رهبران کشورها بر اعمال “ سیاست مرزهای باز ” تأکید دارند ، در حالی که دستگاههای تبلیغاتی و رسانه های گروهی در دست دولتهاست و آنها سیاستهای تبلیغاتی خود را بر اساس اهداف و اغراض ویژه سیاسی در مورد ملتها و کشورها تدوین می کنند و به سبب گرفتاری ارباب تبلیغات در تار و پود مسائل سیاسی به تبلیغ سوء علیه مردم ملتی اقدامکنند و بدین سان بین دو ملت بذر نفاق و کدورت می پاشند . در چنین وضعی بهترین راه پی بردن به واقعیات و شناخت روحیات مردم ، مسافرت و تماس نزدیک با مردم سرزمینهای دیگر می باشد .

اگر چه در کشور های مختلف اندازه دخالت دولت در امور متفاوت می باشد اما حتی در جاهایی که ادعا می گردد اقتصاد مبتنی بر بازار از قید و بندهای دولتی رها می باشد . پدیده گردشگری به دلائل زیر تحت کنترل خواهد بود.

همه دولتها علاقه زیادی به سلامت اقتصادی خود دارند . قدرت ، توان و موضع قوی یک کشور در جامعه جهانی در گرو ثبات با پایداری سیستم اقتصادی آن کشور می باشد تا ناگزیر به گرفتن وام و تجدید آن نشود و به تعبیری دیگر به کشورهای دیگر وابسته نشود . از آنجائیکه که ضعف سیستم اقتصادی موجب وارد آوردن فشارهای زیاد بر افراد جامعه می گردد ، دولت چنین کشوری تحت فشارهای طاقت فرسای داخلی قرار می گیرد . به ندرت امکان دارد که کشوری بدون ورود به سیستم اقتصاد جهانی بتواند در مسیر رشد و توسعه گام بردارد و از طرفی توسعه تا حد زیادی در گرو اقدامات سیاسی و دولتی می باشد

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به تبیین ذیل تقسیم می گردد ؛

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گیری از نظر کارشناسان و با در نظر داشتن شرایط دو کشور ، امید می باشد با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

سایر اهداف این پژوهش نیز به تبیین ذیل می باشند :

  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
  • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گیری از مطالعه تطبیقی .

 

مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران