عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

نظارت

نظارت ، فرایندی مداوم و مربوط به موارد زیر می باشد :

  • ارزیابی آمار فروش و عملکرد مالی .
  • واکنش مشتری به عنوان بخشی از برنامه های پژوهشی بازاریابی .
  • واکنش کارکنان نسبت به عملکرد و فعالیتهای رقبا ( گوهریان ، 1380 ، 27 )

 

4-3-2- مدیریت دستگاه دولتی امور گردشگری

مدیریت این دستگاه مانند پست مدیر اجرایی ( وزیر ، رئیس و یا مدیر کل ) و دبیر اجرایی سازمان بشکل دقیق سازمانی که دستگاه دولتی گردشگری به خود می گیرد ، وابسته می باشد . دستگاه دولتی امور گردشگری انسجام میان فرایند مدیریت و برنامه ریزی را فقط خواهند نمود . مدیر این دستگاه بایستی نقشی کلیدی در نمایندگی از جانب بخش خصوصی ایفاد کند و نیازهای آنها را نیز در کانون توجه سیاستگذاری قرار دهد . مدیر این دستگاه همچنین بایستی با بالاترین سطح دولت تا سطح رئیس جمهور یا نخست وزیر در تماس باشد و فعالیتهایش را با دیگر وزارتخانه ها و سازمانها نیز ممکن می باشد ، مستقیم یا غیر مستقیم در امر گردشگری فعال باشند .

سازمان مدیریت و توسعه سازمان کنترل و مقررات ، تحقیقات ، بازاریابی ، توسعه محصول ، توسعه منابع انسانی و برنامه ها یا اطلاع رسانی

5-3-2- مدیریت توسعه محصول

بیشتر مسافران ، بویژه مسافران همیشگی ، انتظارهای متفاوتی دارند . این گردشگران تنها اهداف بازدید از اماکن ، تفریح و استراحت به مسافرت نمی طریقه بلکه می کوشند تا به تجربه های ارزشمند تر دست یابند . دلیل این انتظارهای جدید از مسافرت در بطن صنعت گردشگری نهفته می باشد رشد و گسترش صنعت گردشگری باعث شده می باشد که محصولات و خدماتی جالب و چشمگیری عرضه گردد این محصولات در مقصد نهایی عرضه می شوند . عرضه کنندگان محصولات و خدمات گردشگری پیوسته درصدد یافتن راههایی تازه برای عرضه محصولات جدید و متمایز ساختن خود از شرکتها و سازمانهای رقیب هستند این سازمانها و بنگاهها را قادر می سازد تا محصولات و خدما بهتری ارائه کند و همواره درصدد اصلاح و بهبود محصولات و خدمات خود باشند ، گذشته از این ، فشارهای بازارهای رقابتی موجب این نوع آوری ها میشود . مسافر امروزی در مورد محصولات موجود در بازار آگاهی دارد و می خواهد در ازای پولهایی که در این راه خرج می ‌کند به چیزهای ارزشمند تری دست یابد بعضی از مسافران به صورت فصلی به مسافرت می طریقه و در هر نوبت در پی کسب تجربه های جدید هستند پس شرکتها و بنگاههایی که این نوع خدمات را ارائه می کنند تحت فشار همیشگی قرا می گیرند تا برای مشتریان خود چیزهای جدید و باب سلیقه آنها ارائه نمایند . ( اعرابی و پارسالیان 1382 )

محصولات گردشگری به دو صورت طبقه بندی می شوند .

  • اجزاء و قطعاتی که قابل تکثیر ، افزودنی ، قابل گسترش و تقویت هستند .
  • صنایعی که از قبل موجود بوده اند و آنها را نمی توان ایجاد نمود . این منابع ممکن می باشد طبیعی ، فرهنگی یا تاریخی باشند .

محصول گردشگری یک مکان تفریحی از همه جاذبه ها ، تسهیلات و امکانات و خدمات مورد بهره گیری یا رویت شده در زمان اقامت تشکیل می گردد . محصول گردشگری همچنین همه مسائلی را که برای دیدار کنندگان رخمی دهد یا به بیانی دیگر هر چیزی را که تجربه می کنند ، شامل میشود . منابع طبیعی شامل دریاچه ها زیبا یا کوههای زیبا را نمی توان تکثیر نمود و نمی توان شرایط آب و هوایی را عوض کرد ممکن می باشد متصدی از آب و هوای دلپذیر و منابع طبیعی غنی برخوردار باشد یا می تواند هیچکدام از اینها را نداشته باشد . تأسیسات زیر بنایی و روبنایی گردشگری را می توان ساخت و گسترش داد . تأسیسات زیر بنایی شامل شبکه ها ارتباطی جاده ای ، فردگاهها ، منابع و تسهیلات تأمین آب شرب ، برق و سیستمهای زه کشی و فاضلاب و … می گردد .

زیر بنا پایه روبناست ، تأسیسات روبنایی شامل هتلها واحدهای اسکان ، رستورانها و … گسترده ای از خدمات و تأسیسات خاص گردشگری می باشد . پس مقصدی که از منابع فرهنگی طبیعی و آب و هوایی دلپذیر برخوردار می باشد هم به روبنا نیاز دارد . هتلهای جدید به آب و برق نیاز دارند . بایستی جاده ها را ساخت و بنادر را توسعه داد ، مناطق دیدنی بایستی به روی عموم باز گردد ، سیستمهای فاضلاب و دفع زباله دیگر خدمات بایستی فراهم شوند . بایستی تسهیلات و خدمات مختلف گردشگری طراحی شوند و توسعه یابند همانطور که در نمودار ( 7-2 ) ملاحظه می کنید محصول گردشگری از اجزا ملموس و غیر ملموس تشکیل می گردد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به تبیین ذیل تقسیم می گردد ؛

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گیری از نظر کارشناسان و با در نظر داشتن شرایط دو کشور ، امید می باشد با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

سایر اهداف این پژوهش نیز به تبیین ذیل می باشند :

  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
  • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
  • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گیری از مطالعه تطبیقی .

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران