عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع امتحان و از نظر هدف:

برحسب این که امتحان برای چه هدفی انجام می گردد، می توان آن را به چهار نوع به تبیین زیر تقسیم نمود.

1- امتحان ورودی: این امتحان پیش از شروع تدریس و به مقصود آگاهی از سطح آمادگی و یادگیری های قبلی دانش آموز انجام می گیرد. زیرا شرط یادگیری در هر مرحله، یادگیری قبلی دانش آموزان در زمینه های مربوط به آن مرحله می باشد.

2- امتحان مرحله ای: این امتحان به گونه مستمر و همگام با تدریس و در پایان هر بخش از مطالب تدریس شده انجام می گیرد. هدف از امتحان، بخش آموخته های دانش آموزان، مطالعه نارسائیها و کمک به پیشرفت یادگیری گام به گام آنان می باشد.

3- امتحان پایانی: امتحان پایانی در انتها هر ثلث یا نیمسال تحصیلی و یا در پایان هر یک از مقاطع تحصیلی انجام می گیرد و هدف عمده آن بدست آوردن ملاکی برای تعیین ارتقاء دانش آموزان می باشد.

4- امتحان تحقیقی: امتحان تحقیقی معمولاً برای ارزیابی ثمربخش تدریس، سنجش سطح کارآیی معلم، مطالعه انطباق برنامه و مواد آموزشی و استعدادهای شاگردان و مانند اینها مورد بهره گیری قرار می گیرد (همان منبع، ص66).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟