عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط سوالات آزمون پایانی درس جغرافیا پایه اول و دوم راهنمایی

قسمتی از متن پایان نامه :

دانش راهها و وسایل کاربرد جزئیات[1]: این طبقه مشتمل بر پنج قسم می باشد.

(ب-1) دانش مواد قراردادی[2]. این دانش مرکب از رسمها و شیوه هایی می باشد که  اهل فن، آنها را به خاطر مناسب بودن با منظورهایشان در رشته خود به کار می برند، مانند علائم قراردادی در تنظیم کتابهای لغت، شیوه های نگارش رساله های تحقیقی، آداب اجتماعی، مقررات رانندگی و غیره. نمونه هایی از این دانش را با هدف آموزشی می توان چنین اختصار نمود:

«آشنایی با الگوها و مواد قراردادی مربوط به نوشتن رساله تحقیقی.»

«کسب دانش قوانین نشانه ها در نوشتن.»

(ب-2) دانش روندها و ترادفها[3]. این طبقه از دانش شامل روندهایی می باشد که ارتباطات متقابل تعدادی از وقایع ویژه و جزئی را که از طریق زمان از یکدیگر جدا شده می باشد، نشان می دهد. گاهی اوقات این دانش مشتمل بر روالهایی می باشد که علاوه بر مناسبات زمانی، روابط علت و معلولی یک سلسله از وقایع ویژه را نیز مشخص می‌نماید. نمونه هایی از هدفهای تربیتی و آموزشی از دانش روندها و ترادفها عبارتست از:

«کسب دانش درمورد روندهای اساسی تکامل برنامه های خدمات اجتماعی در ایران.»

«کسب دانش درمورد روندهای تکاملی دستگاههای دولتی در پنجاه سال اخیر در ایران.»

(ب-3) دانش طبقه ها و دسته بندیها[4]. معمولاً، هنگامی که موضوع یا مساله ای خاص به حد کافی توسعه و گسترش پیدا می کند، افرادی که با آن سر و کار دارند، در آن موضوع یا مساله رده‌ها و طبقه‌هایی به وجود می آورند که از آنها برای تقسیم‌بندی و تنظیم پدیده های مربوط به آن موضوع بهره می گیرند. نمونه ای از این دانش با هدف آموزشی عبارتست از:

«شناسایی مباحثی که هر دسته از آن مسایل و مواد گوناگونی را در بر دارد.»

[1] . Knowledge of Ways and Means of Dealing With Specifics

[2] . Knowledge of Conventions

[3] . Knowledge of Trends and Sequences

[4] . Knowledge of Classifications and Categories

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالهای پژوهش:

با در نظر داشتن موضوع پژوهش، کوشش بر این می باشد که در این پژوهش به سوالات زیر پاسخ داده گردد.

1- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

2- آیا سوالات آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی دارای روائی محتوایی می باشد؟

3- سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

4- سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی تا چه حد براساس هدفهای تربیتی در حیطه شناختی از نظر بلوم تنظیم گردیده می باشد؟

5- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه اول راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

6- آیا سوالهای آزمون جغرافی پایه دوم راهنمایی از نظر سطح دشواری با سطح دشواری بهینه تفاوت دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید