عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

فعالیتهای بشر در هر سطح ( فردی، گروهی و سازمانی ) و در هر موضوعی ( فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی ) با پدیده ها و رویدادهای ساده و پیچیده ای سر و کار دارد. رویارویی با این معضلات مستلزم شناخت وضع و انتقال به وضع مناسب و حرکت به وضع ایده آل می باشد. این حرکت تدریجی را می توان قاعده یا قانون عمومی زندگی واقعی بشر دانست. عاملان این تغییر ( پژوهشگران ، مدیران ، مشاوران و… ) به روش های علمی نیازمند هستند که بتوانند فرایندهای پرسش ، جستجو و کنکاش را با را با حیات واقعی پیوند بزنند.

انتخاب روشهای مناسب پژوهش و بهره گیری از ابزارهای لازم برای گردآوری داده ها یکی از عوامل مهم موفقیت تحقیقات می باشد. هر پژوهش فرآیندی علمی و روشمند می باشد که طی آن پژوهشگر کوشش می کند تا برای یک مسئله پاسخی دهد. و یا برای حل یک مشکل واقعی در دنیای اقدام راهکاری بیابد.

پژوهش وقتی می تواند به درستی آغاز گردد که مساله پژوهش به صورت یک بیانیه مساله درآمده باشد، یک مسئله دربرگیرنده اطلاعاتی می باشد مانند اهمیت مساله ، جهت گیری کلی نتایج پژوهش، معضلات موجود ارتباط با مسئله و … (خاکی ، 1379،156)

به رغم جاذبه های بسیار بالای گردشگری در ایران متاسفانه آمار سهم بسیار اندک ایران از درآمد ها را  نشان می دهد و این گویای این می باشد که گردشگری ما هنوز نتوانسته می باشد سهم بازار شایسته خود را بدست آورد و این امر نه به دلیل فقدان جاذبه هایطبیعی یا پشتوانه تاریخی و یا شرایط آب و هوایی می باشد، بلکه صرفا محصول بینش مدیریت و نرم افزار موجود در این صنعت می باشد. جهان جاذبه های گردشگری ایران را به فراموشی سپرده می باشد .

بعضی از موانع و معضلات این صنعت عبارتند از:

 • کمبود تاسیسات زیربنایی
 • عدم سیاستگذاری و برنامه ریزی مناسب
 • روشها و نظامهای مدیریت فنی
 • نبودن زمینه های مساعد فرهنگی
 • کمبود نیروی انسانی متخصص
 • کمبود سرمایه گذلری بخش خصوصی
 • پایین بودن درجه توسعه یافتگی کشور
 • قوانین و مقررات ناکارآمد بخش گردشگری

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش به دو گروه اصلی و فرعی به تبیین ذیل تقسیم می گردد ؛

هدف اصلی :

هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از مطالعه صنعت گردشگری در کشورهای مالزی و ایران با بهره گیری از نظر کارشناسان و با در نظر داشتن شرایط دو کشور ، امید می باشد با بکار بستن این مطالعه در بخش گردشگری عاملی جهت بهینه شدن درآمد و منافع گردشگری و از طرفی ابزاری برای حصول اطمینان از پایدار بودن توسعه گردشگری می باشد .

اهدف فرعی :

سایر اهداف این پژوهش نیز به تبیین ذیل می باشند :

 • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران .
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • مطالعه نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری مالزی .
 • ارائه راهکارهای پیشنهادی برای رفع نقاط ضعف ایران با بهره گیری از مطالعه تطبیقی .

 

مطالعه تاثیر سازگاری در آمادگی سازمان‌ها جهت پذیرش رایانش ابری در ایران